Overbooking lotu – co to jest i jakie odszkodowanie przysługuje?

Artykuł sponsorowany.

Podróż lotnicza to przedsięwzięcie dla wielu osób wyjątkowo stresujące. Wynika to nie tylko ze skomplikowanych procedur odprawy lotniskowej, ale także z faktu, iż w trakcie organizacji rejsu powietrznego wiele rzeczy może pójść nie tak. Najczęstszymi rodzajami komplikacjami na trasie lotniczej są odwołanie i opóźnienie lotu. Okazuje się jednak, że czasami samolot rozpoczyna podróż zgodnie z rezerwacją, jednak pasażerowie bez swojej winy i tak spotykają się z odmową wstępu na pokład i są zmuszeni do reorganizacji swoich planów. Będzie tak właśnie w sytuacji overbookingu. Co to właściwie jest – i co Ci przysługuje, jeśli taka sytuacja Cię spotka? 

Overbooking – pojęcie

Linie lotnicze – jak każdy przedsiębiorca – dążą do maksymalizacji zysków. Niekorzystną sytuacją jest dla przewoźnika okoliczność, w której część miejsc w samolocie pozostaje nieobsadzona z powodu nieprzybycia pasażerów na odprawę. Z tego powodu operatorzy lotu podejmują nierzadko praktykę sprzedaży większej ilości biletów na lot, niż umożliwiałaby to faktyczna pojemność samolotu.

Zdarza się jednak, że pomimo nadwyżkowej sprzedaży wszyscy klienci linii lotniczej stawią się na lotnisku zgodnie z planem. I tutaj właśnie pojawia się problem: liczba dostępnych miejsc jest niższa od liczby pasażerów, którzy zapłacili za przelot. Właśnie taką sytuację nazywamy overbookingiem. Jeżeli dojdzie do overbookingu, wówczas przewoźnik może odmówić części pasażerom wstępu na pokład samolotu – jednak przepisy prawa regulują tego rodzaju okoliczności i przyznają na ten wypadek wiele uprawnień dla pasażera. Sprawdź, co na ten temat mówi prawo i jak uzyskać odszkodowanie za overbooking.

Prawa pasażerów

Kwestia uprawnień pasażerów, których spotkały komplikacje w związku z podróżą lotniczą, została kompleksowo uregulowania w unijnym akcie prawnym – rozporządzeniem 261/2004. Dokument ten wskazuje, iż jeżeli przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, iż będzie zmuszony odmówić niektórym pasażerom przyjęcia na pokład samolotu (w tym z powodu overbookingu), to powinien on w pierwszej kolejności zapytać się wszystkich pasażerów, czy nie znajdzie się wśród nich ochotnik do rezygnacji z rezerwacji w zamian za ustalone przez strony korzyści. 

Jeżeli ochotnik się znajdzie, wówczas oprócz ustalonych korzyści powinien on mieć zagwarantowaną możliwość wyboru między:

  • zwrotem ceny biletu i organizacją lotu do miejsca pierwszego odlotu (UWAGA! ta opcja jest możliwa do wyboru wyłącznie, jeśli dalsza podróż nie służy pasażerowi już jakiemukolwiek celowi),
  • zmianą planu podróży na porównywalnych warunkach w najwcześniejszym możliwym terminie,
  • zmianą planu podróży na porównywalnych warunkach w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Jeżeli jednak żaden ochotnik się nie znajdzie, albo liczba ochotników jest niewystarczająca dla zapewnienia miejsca w samolocie dla każdego pasażera, wówczas linia lotnicza może odmówić przyjęcia na pokład wbrew woli pasażerów. W takiej sytuacji uprawnienia poszkodowanych pasażerów aktualizują się.

Odszkodowanie – zryczałtowana rekompensata

Jeżeli wskutek wyżej opisanej procedury odmówiono Ci wstępu na pokład, to przysługuje Ci szereg uprawnień. Po pierwsze, zyskujesz możliwość dokonania wyboru między trzema opcjami wymienionymi w poprzedniej sekcji artykułu – dotyczącymi możliwości zwrotu ceny biletu lub zmiany planu podróży.

Ponadto, od tej chwili możesz żądać uzyskania odszkodowania w zryczałtowanej trójstopniowej stawce, którego wysokość ustalana jest według następujących zasad:

  • 250 euro – w przypadku lotów o długości 1.500 km lub krótszych,
  • 400 euro – w przypadku lotów o długości od 1.501 km do 3.500 km,
  • 600 euro – w przypadku lotów dłuższych niż 3.500 km.

Długość lotu ustalana jest metodą “po ortodromie”, czyli po linii prostej łączącej lotnisko wylotu i przylotu w najkrótszy możliwy sposób.

Prawo do opieki – dalsze odszkodowanie

Oprócz powyższych uprawnień trzeba pamiętać, że w przypadku wystąpienia komplikacji takiej jak odmowa wstępu na pokład, na przewoźniku spoczywa obowiązek zapewnienia opieki pasażerom, którzy zostali okolicznością poszkodowani. Opieka ta obejmuje wyżywienie, napoje, możliwość nieodpłatnego kontaktu telefonicznego lub mailowego, faksowego itp., a także, w razie potrzeby, zagwarantowanie pasażerowi tymczasowego noclegu na czas oczekiwania na nowy lot – wraz z transportem do miejsca chwilowego pobytu. 

Jeżeli linia lotnicza nie wywiąże się ze swojego obowiązku opieki, a pasażer poniesie koszty na zapewnienie powyższych potrzeb na własną rękę, wówczas oprócz zryczałtowanego odszkodowania poszkodowany pasażer będzie mógł żądać od przewoźnika zwrotu tych kosztów. Ważne jest jednak posiadanie odpowiedniej dokumentacji w postaci paragonów, faktur czy rachunków.

Jak uzyskać odszkodowanie? 

Najważniejszą kwestią w uzyskaniu odszkodowania jest wysłanie reklamacji do linii lotniczej. Prawo dopuszcza różne formy sporządzenia reklamacji, w tym poprzez formularz na stronie internetowej operatora lotu czy w zwykłej formie pisemnej. Przewoźnik ma wówczas termin 30 dni na ustosunkowanie się do treści pisma. W praktyce procedura reklamacyjna rzadko kiedy przynosi powodzenie, zaś wyegzekwowanie odszkodowania i zwrotu dodatkowych kosztów może wymagać wstąpienia na drogę sądową.

Z tych powodów najkorzystniejsze może okazać się przekazanie sprawy odszkodowawczej do kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie pasażerów. Profesjonalista dokona analizy możliwości uzyskania odszkodowania w Twoim przypadku, a także poprowadzi sprawę od etapu reklamacyjnego aż po egzekucję komorniczą. Nawiązanie współpracy ze specjalistą umożliwi uniknięcie konieczności przestrzegania restrykcyjnych rygorów formalnych sporządzania pism i prowadzenia postępowania sądowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll to Top