Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Artykuł sponsorowany.

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z podstawowych uprawnień uzyskiwane przez pracownika na podstawie stosunku pracy. Co jednak w sytuacji, gdy osoba korzystająca z dni wolnych jest nagle potrzebna w firmie? Sprawdzamy, czy pracodawca może cofnąć urlop i sprowadzić pracownika do miejsca pracy.

Urlop wypoczynkowy

Określona liczba dni wolnych od pracy przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jak wskazuje art. 152 Kodeksu pracy, każdy z nich ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może się również zrzec prawa do urlopu.

Powyższe przepisy sprawiają, że pracodawca nie może dowolnie decydować w kwestiach urlopowych. Tak samo, jak liczba dni wolnych, która zależna jest od stażu pracy, tak i pozostałe sprawy związane z ich udzielaniem, czy ewentualnym odwoływaniem są uregulowane prawnie.

Jednocześnie przestrzeganie zasady nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego jest niezwykle ważne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Osoba zatrudniona musi wypocząć, aby zachować zdrowie psychiczne i fizyczne. W innym przypadku, gdy pracownik jest przeciążony obowiązkami, spada jego efektywność, a wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego, czy depresji.

Odwołanie pracownika z urlopu

Czy pracodawca może ściągnąć z urlopu?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Istnieje przepis, który umożliwia taką interwencję, jednak pod pewnymi warunkami. Mówi o tym art. 167 Kodeksu pracy, według którego pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

To oznacza, że zatrudniony może liczyć się z możliwością przerwania wypoczynku, choć tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zanim jednak pracodawca zdecyduje się na odwołanie pracownika z urlopu, musi się upewnić, że zaistniał wymagany warunek nieprzewidzianych okoliczności. Jeśli te czynniki wystąpiły bowiem tuż przed rozpoczęciem urlopu, istnieje możliwość przesunięcia jego terminu. Pracodawca powinien wtedy zmienić czas wykorzystania dni wolnych, ponieważ zgodnie z art. 164 Kodeksu pracy jest to dopuszczalne w sytuacji wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Sam powód odwołania z urlopu musi być więc niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy np. kontrola urzędu skarbowego, choroba pracownika na zastępstwie.

Pracodawca musi przestrzegać tych przepisów. W innym wypadku, stosując presję psychiczną, czy utrzymując niewłaściwą organizację pracy, która wymusza wykonywanie obowiązków w czasie urlopów, jest to uznawane w orzecznictwie za naruszenie praw pracownika.

Odwołanie pracownika z urlopu

Ściągnięcie pracownika z urlopu jest możliwe, jednak jak to powinno wyglądać?

Prawo nie precyzuje, w jaki dokładnie sposób pracodawca musi przekazać informację o odwołaniu. Przekazanie takiej informacji powinno spełniać formę jednoznacznego oświadczenia woli, pozwalając pracownikowi na zapoznanie się z jego treścią. Czy wystarczy posłużyć się e-mailem? Niekoniecznie. Jest to ryzykowne szczególnie wtedy, gdy ta forma komunikacji nie była wcześniej stosowana. Z reguły pracownik, który przebywa na urlopie wypoczynkowym, nie jest bowiem zobowiązany do sprawdzania służbowej lub prywatnej skrzynki e-mail.

Jeśli pracodawca wykona telefon, przeprowadzając rozmowę z zatrudnionym, musi mu przekazać konkretną informację, że przerywa jego urlop wypoczynkowy. Potwierdzeniem tego może być wysłanie późniejszego e-maila lub posiadanie świadka, który w razie przekazania sprawy do sądu zaświadczy o skierowaniu takiego polecenia do pracownika na urlopie.

Choć według Państwowej Inspekcji Pracy pracownik podczas urlopu wypoczynkowego nie musi odbierać prywatnych i służbowych telefonów od szefa, takie zalecenie może pojawić się na wyższych stanowiskach w firmie, które mają kluczowe znaczenie w jej codziennym funkcjonowaniu.

Ponadto pracodawca decydujący się na odwołanie pracownika z urlopu musi mieć świadomość, że zgodnie z art. 167 § 2 jest on zobowiązany pokryć koszty poniesione przez zatrudnionego w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Co grozi pracownikowi, który nie chce wracać z urlopu?

Jeśli odwołanie z urlopu spełnia warunki wymienione w przepisach, pracownik musi przerwać wypoczynek i wrócić do pracy. Wynika to z faktu, że ma on obowiązek wykonywać swoje obowiązki sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych.

W razie niestawienia się w pracy pracownik jest narażony na karę porządkową. Pracodawca może również wykorzystać możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Tutaj wynikać to będzie z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Co zrobić, kiedy pracodawca zmusza pracownika do odwołania urlopu?

Nierzadko zdarza się sytuacja, w której pracodawca nadużywa swojej władzy i wywołuje presję na pracowniku. Gdy dojdzie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, gdy ten nie przerwie swojego urlopu, zatrudniony może skierować sprawę do sądu.

Warto też rozważyć zmianę pracodawcy. W serwisie GoWork.pl można znaleźć mnóstwo ogłoszeń z całego kraju. Wystarczy spojrzeć na przykładowe oferty pracy: https://www.gowork.pl/praca/walbrzych;l – są one różnorodne zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach. Bez problemu można znaleźć pracodawcę, który oferuje szereg benefitów, w tym również dodatkowe dni wolne, dbając o komfort pracowników.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll to Top